K.K. privilegierte Porzellanfabrik Springer & Co. – Inv.Nr. A/XX/1, A/XX/2