Porzellanfabrik Carl Schumann AG, vormals Porzellanfabrik Carl Schumann GmbH & Co. KG, vormals Porzellanfabrik Schumann & Riess, vormals Thonwaarenfabrik Heinrich Schumann – Inv.Nr. D/CXXXVIII/1