Württembergische Metallwaren Fabrik AG, vormals Metallwarenfabrik Straub & Sohn, vormals Metallwarenfabrik Straub & Schweizer – Inv.Nr. D/XXII/1 bis D/XXII/5