Paul und Anna Wranitzky (PAW) – Inv.Nr. A/XXIII/1, A/XXIII/2